Çalışma İlkelerimiz

Merkezimizin kabul ettiği çalışma ilkeleri vardır. Bu ilkeler; Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne uygun olarak korunmaktadır.

  • Merkezimizde psikolojik yardım hizmetinde, danışan haklarını korumak ve desteklemek en önemliilkemizdir.
  • Gizlilik: Seanslarda paylaştığınız her bilgi gizli tutulur ve bir başka kişiye aktarılmaz.  Sadece kendinize veya bir başkasına zarar verme riskiniz söz konusu olduğunda gizlilik prensibi iptal edilir.
  • Eşitlik ve İnsan Hakları: Danışanlar din, dil, ırk, cinsiyet veya cinsel tercih farkı gözetilmeksizin eşit muamele görürler. İnsan haklarına saygı gösterilir.
  • Yeterlilik ve Yetkinlik: Uzmanlarımız gerekli lisans ve lisansüstü eğitimlerine, dolayısıyla psikoterapi uygulama yeterliliği ve yetkinliğine  sahiptir.
  • Dürüstlük: Uzmanlarımız eğitim geçmişleri, ünvanları, deneyimleri, bağlı oldukları dernek/ler, verdiği hizmetler, seansların çerçevesi (süre, ücret vb.), psikoterapi sonunda ulaşılabilecek hedefler hakkında sorulanları dürüstçe yanıtlar.
  • Yeterlilikte Gelişimcilik: Uzmanlarımız alanlarındaki bilimsel kongreleri, eğitimleri ve araştırmaları takip ederek yetkinliklerini güncellemekte ve tazelemektedirler.
  • Konsültasyon: Danışan gerekli bulunan durumlarda ilgili uzmana (psikiyatriste ve/ya nörologa) yönlendirilir ve sürece bu ilgili uzmanla konsültasyon içerisinde devam edilir.
  • Seans kuralları: Her seans 50 dakika süren bir görüşmedir ve ücretlidir. Uzman ve danışan seans dışında sosyal ortamlarda görüşemez. Geç kaldığınız  randevunun süresi uzatılamaz.  24 saat önceden iptal edilmeyen seanslar yapılmış kabul edilir ve ücreti talep edilir.