Uyguladığımız Testler

Psikolojik ölçüm araçları kişileri daha iyi tanıyabilmek ve tedavi süreçlerini daha doğru yönetebilmek için uygulanmaktadır.

Merkezimizde çocukluktan yetişkinliğe, her yaş düzeyini kapsayan psikolojik test uygulamaları uzmanlar tarafından yapılmaktadır. 

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel beceri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişim ve öz bakım beceri düzeylerinin ölçülebilmesini sağlamaktadır.

 

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

4-8 yaş arası birey ya da gruplara uygulanır. Görsel algıyı saptar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  • -72 ay arası çocuklara uygulanır. Çocuğun okula ne kadar hazır olduğu ölçülür.

 

Okula Hazırlık Değerlendirme Testi

66-72 ay arası çocuklara uygulanır. Anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.  

 

Peabody Resim Kelime Testi 

Alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Uygulama yetkinliğini kazanmış olan psikologlar tarafından uygulanabilir.

 

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

3-10 yaş arası çocuklara uygulanır.

Çizim testleri çocuklar ve yetişkinler için iletişimi kolaylaştıran, kendini ifade etmeyi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle çocuklar sözel olarak ifade edemedikleri düşüncelerini, duygularını, iç dünyalarını, bilinçdışı isteklerini çizdikleri resimler aracılığıyla aktarabilirler. Çizim testleri uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmış olan psikologlar tarafından uygulanabilir.

 

 Porteus Labirentleri Testi

8-14 yaş arasına uygulanır.El-göz işbirliği, talimatları anlama ve takip edebilme,dikkat ve dürtü kontrolünü ölçer.

 

Kent EGY

6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını ölçmeye yarar. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözel bir testtir. Zaman sınırlaması yoktur. 

 

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test L.A. Bender tarafından geliştirilmiştir. Görsel devinimsel (motor) algılama hakkında bilgi verir. Uygulamada zaman sınırlaması yoktur. Uygulama yetkinliğini kazanmış olan psikologlar tarafından uygulanabilir.  

 

D2 Dikkat Testi

9-60 yaş arasına uygulanır. Seçici dikkat, psikomotor hız,dikkat tipini ölçer.

 

Gesell Gelişim Testi

3-7 yaş arası birey ve gruplara uygulanır. İnce motor, kısa süreli hafıza, görsel hafıza, görsel algı, el-göz koordinasyonu ölçer.

  

Denver Gelişim Testi

0-6 yaş aralığındaki çocukların kişisel-sosyal, dil, ince ve kaba motor gelişimini değerlendirmek amacı ile uygulanan testtir. Test içerdiği Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba motor alanlarından çocuğun durumu ölçüp, kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırmasını ve hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi bakımından işlevi yüksek bir testtir. Ayrıca birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

 

Beck Depresyon Ölçeği 

Envanter depresyon yönünden riski belirlemeyi ve depresif belirtilerin düzeyini ölçer. Kişinin kendisini değerlendirdiği bir ölçektir.

 

Beck Anksiyete Ölçeği 

Envanter anksiyete yönünden riski belirlemeyi ve anksiyete ile ilgili belirtilerin düzeyini ölçer. Kişinin kendisini değerlendirdiği bir ölçektir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan test halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta ülkemizde ve dünyada kullanılan en güvenilir kişilik testi olarak kabul edilmektedir. Bu test kişilik özelliklerini belirlemede kullanılan kişilik envanteri ve kişilik analiz testi olarak geliştirilmiş bir psikoloji testi olma özelliğine sahiptir.

 

Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri 

Envanter öz değerlendirme envanteridir. Ölçek 40 maddeden oluşan iki alt ölçeği içermektedir; Durumluk kaygı ölçeği katılımcıların “şimdi” nasıl hissettiğini değerlendiren 20 ifadeden, Sürekli kaygı ölçeği ise bireylerin genellikle nasıl hissettiklerini değerlendiren 20 ifadeden oluşur.