BİREYSEL DANIŞMANLIK

Her yetişkin hayatın akışı içinde eş, aile, arkadaş veya iş kaynaklı sorunlar, kendine dair şikayetler yaşayabilir. Bu sorunlarla başa çıkmakta zorlandığında, ve bu sebeple günlük yaşamı sekteye uğramaya başladığında Yetişkin Danışmanlığına başvurabilir.

Seanslar, çalışmanın ilk döneminde şikayetlerin ağırlığına göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir ve kişinin şikayetleri azaldıkça 2 haftada bire indirilir. Hedeflere yaklaşıldığında; uzman ve danışan karşılıklı konuşarak danışmanlığın sonlandırılmasına karar verir. Seanslar seyrekleştirerek sonlandırılır. Sonlandırma seanslarında; olumlu değişimlerin korunması ve şikayetlerin bir daha ortaya çıkmaması için önleyici teknikler ve olası yeni problemlerle sağlıklı başa çıkma yöntemleri üzerinde durulur.

• Depresyon
• Panik Atak
• Kaygı Bozuklukları
• Fobiler
• Obsesif Kompülsif Bozukluk
• Somatoform Bozukluklar
• Cinsel Bozukluklar
• Yeme Bozuklukları
• Uyku Bozuklukları
• Kişilik Bozuklukları
• Yas
• Geçmiş Olumsuz Yaşantılar
• İletişim Bozuklukları
• Kendine Güven Bozuklukları
• Motivasyon Bozuklukları
• Travma Stres Bağlantılı Bozukluklar